Biomasa d.o.o., Krnica 52, 3334 Luče

Biomasni center Nazarje

Vi ste tukaj: Biomasni center Nazarje

BBC NAZARJE

Biomasin biomasni center Nazarje v številkah:

  • 60.000 m2 površine v industrijski coni
  • 21.100 m2 pokritih površin
  • 88.000 nm3 proizvodnje naravno sušenih sekancev na leto
  • 25.000 nm3 proizvodnje tehnično sušenih sekancev na leto
  • 15.000 ton proizvodnje pelet na leto
  • 500 ton proizvodnje briketov na leto
  • 6.500 MWh proizvedene električne energije iz lesne biomase na leto

Glavna dejavnost na območju BBC Nazarje je predelava lesa za energetske namene. Z zmogljivimi sekalniki letno proizvedemo  cca. 88.000 nm3 zračno sušenih sekancev. S sušilnicami za lesne sekance in žagovino zagotavljamo dodatno kapaciteto tehnično sušenih sekancev letne količne cca. 25.000 nm3. Z ustrezno pripravo in sušenjem sekancev zagotavljamo potrebno gorivo za nemoteno delovanje 12 naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesnega plina (kogeneracij). Sistem s skupno močjo cca. 550 kW električne in cca. 1200 kW toplotne moči obratuje skozi celo leto. Električna energija gre deloma za lastno porabo v BBC Nazarje, deloma pa jo oddamo v omrežje. Proizvedeno toploto koristno uporabljamo za sušenje lesnih goriv in s tem izboljšavo njihove energijske vrednosti.

 

Z ločeno sušilnico za žagovino se ustrezno pripravi material za proizvodnjo cca. 15.000 ton pelet letno in dodatnih 500 ton lesnih briketov. Predelava, priprava, transport in doziranje energentov je avtomatizirano in nadzorovano preko centralnega nadzornega sistema. Sistem deluje 24 ur na dan ter zaposluje od 5 do 10 sodelavcev, odvisno od letnega časa.