Biomasa d.o.o., Krnica 52, 3334 Luče

Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso na Rogli

Vi ste tukaj: Reference / Industrijski kotli na sekance in pelete Fröling / Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso na Rogli
Objekt kotlovnice daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso na Rogli

Podjetje Biomasa je v letu 2011 za investitorja projektirala in izvedla na ključ projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) na Rogli, ki je bil izveden z namenom, da zagotovi ogrevanje obstoječega sistema, ki zajema hotel Planja z depandansami, bazenom, wellnessom in športno dvorano ter novo nastajajoči večnamenski objekt smučarsko tekaškega centra.

Skupna predvidena letna poraba energije pri novem daljinskem sistemu ogrevanja na Rogli znaša 3.095 MWh, kar sistem uvršča med manjše daljinske sisteme. Sistem zagotavlja toplotno energijo, ki se bo porabljala za ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne vode in ogrevanje bazenov.

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na Rogli predstavlja osrednja kotlovnica na lesno biomaso, ki zagotavlja 3.095 MWh letnih potreb po toplotni energiji, pri čemer 67% odpade na ogrevanje prostorov, 23% pa na pripravo tople sanitarne vode ter ogrevanje bazenov.

Kotlovnico in posamezne porabnike povezuje 600m primarnega toplovoda in 500m sekundarnih priključkov. Predvidena potrebna količina (poraba) lesnih sekancev bo 5.300 nasutih kubičnih metrov.

Osrednji del novega daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso predstavlja kotlovska oprema proizvajalca Fröling in sicer kotel na lesno biomaso (sekance) Fröling Lambdamat z nazivno kapaciteto 750 kW ter kotel na lesno biomaso Fröling Turbomat z nazivno kapaciteto 320 kW. Oba kotla imata recirkulacijo dimnih plinov (AGR), ki skrbi za frekvenčno vodeno sesanje dimnih plinov, ki se ponovno vračajo v kotel preko primarnega in sekundarnega zraka, s tem pa zmanjšujemo emisije NOx. Prav tako je sistem opremljen z Multiciklonom – sistemom avtomatskega odstranjevanja prašnih delcev iz dimnih plinov.

Dodatno je za pokrivanje konic porabe v sistem vgrajen 20.000 litrov velik akumulator toplote, ki skrbi za kompenzacijo potreb po toploti uporabnikov v glavni konici, ki jo predstavlja priprava sanitarne vode.

Za doziranje lesnih sekancev iz skladišča (volumna 370 m3) do kotlov skrbi hidravlični dozirni sistem.