Biomasa d.o.o., Krnica 52, 3334 Luče

Daljinski sistem ogrevanja v Metliki (1000kW + 500kW)

Vi ste tukaj: Reference / Industrijski kotli na sekance in pelete Fröling / Daljinski sistem ogrevanja v Metliki (1000kW + 500kW)
Zgradba kurilnice daljinskega sistema ogrevanja v Metliki
  • Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso s centralno kotlovnico in toplovodnim omrežjem za distribucijo toplote .
  • Sistem obsega ogrevanje naselja Borisa Kidriča, Črnomaljske ceste, Zupančičeve ceste in Ulice 1. maja.
  • Toplovodno omrežje, izvedeno s predizoliranimi cevovovodi v skupni dolžini 1.480 trasnih metrov s hišnimi priključki.
  • Pri vseh porabnikih so nameščene kompaktne toplotne postaje

 

 

  • Vgrajena dva kotla na lesno biomaso: Fröling LAMBDAMAT moči 1.000 kW in Fröling TURBOMAT moči 500 kW
  • Dodatni kotel na kurilno olje za pokrivanje toplotne konice v zimskih mesecih in kot rezerva v primeru izpada kotla na lesno biomaso
  • Vgrajena kotla na lesno biomaso omogočata letno prozvodnjo okrog 3.300 MWh toplotne energije
  • Za omenjeno količino toplotne energije kotla porabita cca. 6.600 nm3 lesnih sekancev.
  • V sklopu kotlovnice se nahaja dnevna deponija lesnih sekancev s posebnimi dovajalnimi napravami goriva
  • Vgrajen MULTICIKLON - sistem avtomatskega odstranjevanja prašnih delcev iz dimnih plinov