Biomasa d.o.o., Krnica 52, 3334 Luče
+386 (0)3 838 40 86
+386 (0)41 383 383

USTANOVLJENO JE BILO ZDRUŽENJE ZA LESNO BIOMASO SLOVENIJE

Vi ste tukaj: USTANOVLJENO JE BILO ZDRUŽENJE ZA LESNO BIOMASO SLOVENIJE
Združenje za lesno biomaso Slovenije

Lesna biomasa je pomemben vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, pa ga kljub temu vse prevečkrat spregledamo. V želji po umeščanju lesne biomase na ustrezno mesto je bilo v začetku oktobra ustanovljeno Združenje za lesno biomaso Slovenije (ZlebIS). Glavno poslanstvo združenja je promocija sodobnega, okolju prijaznega in učinkovitega pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase.

Združenje želi povezati vse, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, predelavo in rabo lesne biomase – od lastnikov gozdov, do proizvajalcev lesnih goriv ter proizvajalcev toplote in/ali elektrike in organizacij, ki delujejo na tem področju. Član društva lahko postane samo pravna oseba (podjetje, društvo, zveza, javno raziskovalni zavod, zadruga itd.), ki se ukvarja s področjem lesne biomase.

Člani društva menijo, da lahko lesna biomasa prispeva k prehodu v brezogljično družbo. Tako bo združenje v prihodnosti aktivno pri:

  • oblikovanju zakonodaje na področju pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase
  • oblikovanju politik na področju obnovljivih virov energije v Sloveniji in širše v EU
  • promociji sodobnih in učinkovitih tehnologij pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase
  • promociji kakovostnih in doma proizvedenih lesnih goriv
  • povezovanju deležnikov od lastnik gozda do končnega proizvajalca elektrike in/ali toplote.

Združenje za lesno biomaso Slovenije si bo prizadevalo za uveljavljanje učinkovitih tehnologij pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase in si želi postati zanesljiv sogovornik, trd pogajalec ter glasen promotor lesne biomase. V času od ustanovitve so se aktivno odzvali na predlog Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv, ki je bila v javni obravnavi v oktobru. Pripravljajo mnenje in poglede na novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Združenje za lesno biomaso je bilo ustanovljeno v začetku oktobra 2020. Eden izmed ustanoviteljev je tudi Gozdarski inštitutu Slovenije – Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko. Predsednik združenja je Rok Suhodolnik, ki je eden izmed pionirjev na področju uvajanja sodobnih tehnologij pridobivanja, predelava in rabe lesne biomase v Sloveniji.

Združenje je na začetku svoje poti, v kolikor želite sodelovati in postati aktiven član združenja pišite na: info@zlebis.si

Povezava za več informacij:

- Gozdarski inštitut Slovenije (spletna stran)

- Gozdarski inštitut Slovenije - Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (Facebook stran)